Tjänster

Stärker varumärken

Kopplar grepp om varumärken. Skapar nya, renodlar befintliga. Ingjuter corporate purpose. Kommunikationsplan, intern förankring, byråstyrning.

Skyddar anseende

Bedömer anseenderisker. Kväver kriser i sin linda. Upprättar krishanteringsförmåga. Övar krisgrupp. Hanterar kriser.

Utövar inflytande

Public affairs, samhällsrelationer, lobbying. Befäster er plats i det demokratiska samtalet för att påverka och låta sig påverkas.

Vem är Nicholas Fawkner?

Jag har arbetat med kommunikation i 25 år. Huvudsakligen som rådgivare i de bästa kommunikationsföretagen: Vindrosen, Springtime, WPP och Kreab. Min skillstack omfattar kriskommunikation, public affairs, corporate communications och varumärkespositionering. Jag har lett projekt för stora och små, följt några av våra största företag ut i världen och bistått några av världens största i Sverige. Jag har varit expert, projektledare och chef. Har haft personalansvar och varit interimistisk kommunikationsdirektör.